Stara Pazova je bila mesto još jednog odbojkaškog sastanka i druženja. U subotu 15.9.2012. održan je sastanak predstavnika OSS, OSV, UOSS i osnovnih SO UOSV. OSS je predstavljao Dragan Tadić, UOSS Dejan Jovanović, a OSV Petar Bogunović. Osnovne SO sa teritorije Vojvodine predstavljali su Vladislav Božović (Srednji Banat), Dejan Janjević (Južni Banat), Miroslav Berković (Novi Sad), Mile Svilar (Istočni Srem), Zoran Kovačić (Zapadni Srem), Nenad Panjak (Južna Bačka), Vojislav Anđelković (Srednja Bačka). Nije bilo zvaničnih predstavnici OSO Subotice i Kikinde *opravdano). Dragan Vitasović je bio gost na sastanku, a jedina dama u muškom društvu bila je Andrea Šaš (zapisničar). Donete su odluke da Izborna skupština UOSV bude u nedelju 23.9.2012. u Novom Sadu i da je jedini kriterujum za određivanje broja delegata na koje ima pravo pojedina OSO ukupan broj članova koje OSO ima u sistemu S1 na sajtu UOSS na dan 20.09.2012.

Kompletna vest