Trenerska organizacija Beograda

održala je seminar za trenere

13.09.2013. godine …

Trenerska organizacija Beograda održala je seminar za trenere mlađih kategorija 13.09.2013.g. u prostorijama Fakulteta sporta i fizićkog vaspitanja u Beogradu.

Pre početka seminara članovi Trenerske organizacije su regulisali obaveze vezano za dostavljanje dokumentacije i overu trenerskih licenci.

Prvi segment seminara bio je posvećen novim sudijskim pravilima koje je prisutnima predstavila Zorica Bjelić. Treneri su dobili i informacije o novim uslovima koje je neophodno ispuniti za dobijanje licence za trenere u sezoni 2013/2014.Posebno je istaknuto da treneri koji nemaju odgovarajuću diplomu, vezano za odbojku, će dobiti privremenu licencu sa rokom važenja do kraja decembra 2013. godine a u slučaju da upišu kurs za operativnog trenera i uspešno ga završe do navedenog roka biće izdate stalne licence.

Predsednik TOB, prof. dr Goran Nešić je pozvao sve prisutne trenere da se uključe u donošenje plana i programa za narednu takmičarsku godinu, kao i da razmisle o predlogu za novi način licenciranja, dostavljajuci svoje predloge i mišljenja na e–mail adresu TOB.

Glavni deo seminara je protekao u predavanju prof. dr Predraga Nemeca, na temu “Prednosti i nedostaci kompozicije tima 4:2 u odbojci”.

Seminaru je prisustvovalo 117 trenera članova Trenerske organizacije Beograda koji su dobili DVD izdanje Udruženja odbojkaških trenera Srbije: „Uvodno pripremni deo treninga“.

Predavanje dr Predraga Nemeca, „Prednosti i nedostaci kompozicije tima 4:2 u odbojci“

Kompletna vest