Seminar Trenerske organizacije Beograda

održaće se u nedelju 14.09.2014. g.

u prostorijama FSFV Beograd …

 

Trenerska organizacija Beograda organizuje obavezan seminar za trenere mlađih kategorija u nedelju, 14.09.2014. g., sa početkom u 10.00 h u prostorijama Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, Blagoja Parovića 156, Beograd.

Seminar će se odvijati u dva dela

- prvi deo održaće se u amfiteatru FSFV,
  predavač: prof. dr Goran Nešić,
  tema: „Kondicioniranje u mlađim uzrasnim kategorijama u odbojci“

- drugi deo će biti praktični deo u sali Fakulteta.

Uslovi za dobijanje licence za rad za trenere mlađih kategorija za sezonu 2014/2015

1.Odgovarajuća stručna sprema (Fakultet, Visoka strukovna škola, Viša trenerska škola – odsek odbojka, Kurs za operativnog trenera)- svi oni koji prošle godine nisu dostavili kopije diploma ili uverenje,da ih OBAVEZNO ponesu na seminar

2.Obavezno prisustvo na seminaru TOB koji će biti održan u nedelju 14.09.2014. g. u 10 h

3.Lekarski pregled – formular lekarskog pregleda poslat je svim trenerima na e-mail adrese

4.Uplata godišnje članarine u iznosu od 2.000,00 dinara na račun OSB 205-3218-37, svrha uplate: trenerska članarina za 2014/2015 godinu, primalac: OSB

NAPOMENA:
* Na seminar OBAVEZNO doneti uplatnicu ili dokaz o uplati; gotovinske uplate na seminaru se ne mogu vršiti;
* OBAVEZNO poneti trenersku legitimaciju radi overe.

POZIV Trenerske organizacije Beograda

Kompletna vest