Uspešno organizovani seminari

za trenere Međuopštinskih liga

i liga mlađih kategorija …

Pored tradicionalnog seminara „Treneri za pobede“ koji Udruženje odbojkaških trenera Srbije organizuje u saradnji sa Odbojkaškim savezom Srbije, veoma uspešno su organizovani i seminari za trenere Međuopštinskih liga i liga mlađih kategorija.

Na organizaciji seminara za trenere Međuopštinskih liga i liga mlađih kategorija bili su angažovani, pored Udruženja odbojkaških trenera Srbije, i Međuokružni, Okružni odbojkaški savezi – trenerske komisije i Udruženja odbojkaških trenera regiona.

Članovima trenerske organizacije Beograda, Udruženja OS nišavskog regiona, MOS Leskovac, OOS zlatiborskog okruga, MOS Zaječar, OS Braničeva, OS Valjeva, MOS Kragujevac i MOS Kraljevo teorijska predavanja praćena praktičnim demonstracijama održali su:
Zoran Gajić,
Goran Nešić,
Darko Zakoč i
Dragan Đorđević.

Na seminarima su obrađivane sledeće teme:
*Kondicioniranje u mlađim uzrasnim kategorijama u odbojci
*Principi motoričkog učenja na primeru obuke prstima i čekićem
*Principi obuke tehničkih elemenata
*Elementi odbojke
*Elementarn tehnika u odbojci sa prelaskom na situacioni trening
*Situacioni trening

Značajno je istaći da su se nakon predavanja otvarale diskusije u kojima su prisutni polaznici seminara razmenjivali iskustva sa predavačima i kroz veliki broj postavljenih pitanja i sami aktivno učestvovali u radu seminara.

Može se zaključiti da su seminari bili dobro posećeni i ocenjeni kao izuzetno uspešni čemu su u mnogome doprineli predavači, eminentni stručnjaci iz odbojke i sporta.

Kompletna vest