Međunarodna odbojkaška federacija (FIVB)

objavila je odlaganje primene

Pravila prijema lopte prstima …

Međunarodna odbojkaška federacija (FIVB) je na sastanku održanom u Lozani krajem aprila 2013. godine objavila odlaganje primene Pravila prijema lopte prstima. Administrativni odbor FIVB-a je odlučio da suspenduje primenu Pravila 9.2.4. iz Pravila igre dok se ne obave testiranja na zvaničnim takmičenjima, budući da uticaj pomenutog Pravila do sada nije postigao očekivani uspeh.

Odluka o Pravilu prijema lopte prstima odobrena je na Kongresu FIVB-a u septembru 2012. godine.

Odluka Administrativnog odbora FIVB-a

1. Budući da Administrativni odbor FIVB-a ima nadležnost i obavezu da se bavi hitnim i izuzetnim pitanjima u duhu Ustava i opšteg interesa FIVB-a, primena Pravila 9.2.4. iz Pravila igre odlaže se u očekivanju daljih testiranja na zvaničnim takmičenjima, kao posledica toga što pomenuto Pravilo do sada nije postiglo očekivani uspeh.
2. Komisija za Pravila igre treba da sprovede potrebna testiranja i uporedi ih sa već dobijenim podacima, kako bi se utvrdilo da li novo Pravilo opravdava svrhu zbog koje je nastalo, i da dostavi izveštaj Administrativnom odboru FIVB-a.

2. Proba sistema bodovanja na CEV Evroligi 2013

Odlukom Administrativnog odbora FIVB-a od 5. Aprila 2013. godine, CEV Evroliga 2013 je odabrana za testiranje novog sistema bodovanja, sa dugoročnim ciljem da se usklade pravila odbojke i odbojke na pesku. Tokom predstojeće sezone Evrolige, svaki set će se igrati do 21. poena (peti set do 15. poena). Predviđen je samo jedan tehnički tajm-aut po setu, kada ekipa koja vodi osvoji 12. poen (osim u petom setu). Sve ostalo ostaje nepromenjeno. Softver za elektronski zapisnik će biti ažuriran u skladu sa ovim od strane DataProject-a, kako bi se odgovorilo na potrebe proistekle iz pomenutog sistema bodovanja.

Detaljnije: Integralni tekst dopisa ERC i prevod UOSS

Kompletna vest