Na Kongresu CEV u Luksemburgu

objavljena nova pravila odbojke

koja će se primenjivati od 01.maja 2013. godine…

             

 

Tokom Kongresa CEV održanog u Luksemburgu 16. i 17. novembra 2012. godine, FIVB je objavio novo izdanje odbojkaških pravila.

Pravila objavljena na Kogresu primenjivaće se od 01. maja 2013. godine.

Nova zvanična pravila odbojkaške igre su dostupna na web strani www.fivb.org u delu refereeing/rules.

Nova zvanična pravila odbojkaške igre

Kompletna vest