Zainteresovani za pohadjanje FIVB kurseva za trenere detaljnije informacije mogu pronaći na web strani FIVB.

http://www.fivb.org/EN/Technical-Coach/

U prilogu su linkovi za informacije o kalendaru održavanja kurseva, ciljevima i tipovima kurseva, opštim propisima, potrebnoj dokumentaciji, formularima za prijavu.

Svi zainteresovani članovi Udruženja, koji ispunjavaju uslove za pohadjanje odabranog kursa, mogu se obratiti kancelariji UOTS za overu potrebne dokumentacije.

 

Kalendar FIVB kurseva za trenere i tehničkih seminara za 2012. godinu

 http://www.fivb.org/EN/Technical-Coach/Calendar.asp?Year=2012

Ciljevi kursa i tipovi (Level I, Level II, Level III) 

http://www.fivb.org/EN/Technical-Coach/Coaches_courses_and_Technical_Seminars.asp

Opšti propisi, potrebna dokumenta, formulari

http://www.fivb.org/EN/Technical-Coach/Document/FIVB_Coaches_Courses_Regulations_2011.pdf

http://www.fivb.org/EN/Technical-Coach/Coaches_courses_and_Technical_Seminars.asp 

http://www.fivb.org/EN/Technical-Coach/Document/FIVB_Coaches_Course_Content_ENG.pdf

http://www.fivb.org/EN/Technical-Coach/Document/FIVB_Coaches_Course_Content_FRE.pdf

http://www.fivb.org/EN/Technical-Coach/Document/FIVB_Coaches_Course_Content_ESP.pdf

Kompletna vest