logoSvim sudijama i kontrolorima-delegatima – na sajtu UOSS je omogućeno onlajn izjašnjavanje o angažovanju za sezonu 2015/16. Izjašnjavanje traje do 01.06.2015. i obavezno je za sve sudije i kontrolore-delegate sa lista Viner Štediše Superlige, Prve lige i Druge lige, kako bi mogli da se sačine predlozi lista za sledeću takmičarsku godinu. Članovi koji se ne izjasne do 01. juna 2015. godine, neće moći da bude predložen za liste u takmičarskoj 2015/2016. godini. Izjašnjavanje na nivou OSO, tj. izjašnjavanje članova koje nisu sudije sa pomenute tri liste, je preporučljivo, ali nije obavezno.

Link za izjašnjavanje je dostupan u plavom meniju pri vrhu stranice sajta. Potrebno je da budete prijavljeni na sajt kako biste se izjasnili.

Kompletna vest