Detalji  Objavljeno 01 novembar 2014  u FIVB  Pogodaka: 0 FIVB – 34. KONGRES Prvog dana 34. Kongresa FIVB u Kaljariju, delegati su usvojili predlog da mandat predsednika FIVB traje maksimum 12 godina. Predloženo je da se uvede “video provera poena” na svim takmičenjima FIVB, kao i formiranje Pres komisija u Kontinentalnim konfederacijama. Na predlog Đidžong Veija, počasnog doživotnog predsednika FIVB, Pravna komisija FIVB je pripremila predlog po kome mandat predsednika FIVB ne može trajati duže od 12 godina. Delegati Kongresa su predlog prihvatili dvotrećinskom većinom, pošto je od 210 delegata 157 glasalo za predlog. Novim pravilom, predsednik FIVB će se birati na period od 8 godina, s tim što drugi mandate može trajati maksimum još 4 godine. Dr Ari Grasa izbran je za predsednika FIVB na Kongresu u Anahajmu 2012, pa će, ukoliko bude ponovo izabran 2016, njegov drugi mandat trajati 8 godina, odnosno do 2024. Kongres FIVB je usvojio amandman kojim predsednici Konfederacija nisu uključeni u kvotu Konfederacija za članstvo u Administrativnom Bordu FIVB, koji ima 29 članova koje biraju Kontinentalne konfederacije. Fernando Lima, predsednik Komisije za TV i nove medije FIVB, istakao je važnost direktnih prenosa mečeva na televiziji i predložio je da odbojkaške utakmice ne traju duže od dva sata i uvođenje “video provere poena” na svim takmičenjima. Hrioši Takeuči, predsednik Pres komisije FIVB, izneo je predlog da svih 5 Kontinentalnih konfederacija formiraju Pres komisije, koje bi bile sastavljene od iskusnih novinara kako bi se unapredilo izveštavanje, komunikacija preko društvenih mreža i sistem akreditovanja. Svetska odbojkaška federacija omogućila je direktan prenos 34. […]

Kompletna vest