Od 01.05.2015. g. počinje primena FIVB Pravila igre usvojenih na kongresu u Italiji … Na kongresu FIVB održanom u Italiji u novembru 2014. godine usvojene su izmene FIVB pravila i ažuriran Pravilnik koji će se primenjivati od 01.05.2015. godine na takmičenjima CEV – Volleyball /Beach Volleyball. Na svim CEV takmičenjima do 01.05.2015. g. primenjivaće se pravila koja su trenutno važeća. Dopis – FIVB Rules and Regulations Updates – CEV Competitions Implementation Kompletna vest

Kompletna vest