S4030060U utorak, 08.10.2013. godine, u prostorijama Saveza studenata Univerziteta u Nišu održan je redovni seminar UOSGN – 2013 za sudije sa liste Međuokružne lige Niša, pred početak sezone 2013/2014. Predavači na seminaru bili su Vladan Milić, Milica Lošić i Nikola Brkić. Sudije su upoznate sa izmenama pravila igre, nakon čega su usledili dogovori pred početak sezone i obavezno testiranje. Seminaru su prisustvovale i sudije sa Druge lige Milan Miladinović i Mario Đorđević.

Kompletna vest