Detalji Objavljeno 26 januar 2015 Danas je u hotelu „Belgradecity“, u sali „Petrograd“, održana Peta redovna Skupština Odbojkaškog saveza Beograda. Skupštinom je predsedavao mr Dragoljub Milošević, predsednik saveza, uz prisustvo 25 od ukupno 43 predstavnika klubova. Jednoglasno je usvojen zapisnik sa Četvrte sednice redovne Skupštine održane 27. januara 2014., izveštaj Nadzornog odbora o pregledu prihoda i rashoda Saveza u 2014., kao i Izveštaj o radu Saveza za 2014. godinu. Takođe, usvojene su odluke o usvajanju Godišnjeg finansijkog izveštaja koji je finansiran sredstvima gradskog budžeta za 2014. godinu, predlog programa Saveza za 2015. godinu i usvajanje Kriterijuma o raspodeli budžetskih sredstava za 2015. godinu za program rada sa sportskim talentima.     Kompletna vest

Kompletna vest