Detalji
Objavljeno 18 januar 2016

20160114 130242

U četvrtak, 14. januara, u prostorijama Visoke sportske i zdravstvene škole strukovnih studija, je potpisan Sporazum o poslovno tehničkoj saradnji Škole i Odbojkaškog saveza Beograda, a u cilju podizanja kvaliteta odbojke u gradu Beogradu, čija uspešna realizacija zavisi od međusobne saradnje svih činilaca sporta.

Sporazum je sa strane Škole, potpisao direktor prof. dr Miladin Radisavljević, a sa strane Saveza, predsednik mr Dragoljub Milošević.

Sporazumne strane su saglasne da je tesnija međusobna saradnja u zajedničkom interesu i da bi mogla značajno doprineti uspešnosti rada sporazumnih strana. U tom pogledu, obe strane će razvijati oblike saradnje koje su od zajedničkog interesa a naročito:

- saradnju na izradi razvojnih programa u oblasti odbojke i realizaciji zajedničkih projekata;

- saradnju na stručnom osposobljavanju i usavršavanju stručnih kadrova koji rade u odbojci, zajedničkom organizovanju skupova, seminara, stručnih tribina, okruglih stolova, radionica i dr; 

- razmenu stručne i naučne literature i informacija i saradnju na izdavačkoj delatnosti za potrebe Saveza, Škole i sportskih stručnjaka u odbojci;

- omogućavanje studentima Škole da se praktično edukuju i obavljaju stručnu praksu u organizacijskim jedinicama Odbojkaškog saveza Beograda;

- angažovanje iskusnih trenera i stručnog kadra Saveza kao povremenih predavača u Školi;

- razvijanje drugih oblika saradnji za kojima se ukaže potreba.

SPORAZUM - VSZS i OSB

 

Kompletna vest