FIVB

Svetska odbojkaška federacija, FIVB, saopštila je da će se 34. Kongres FIVB održati u Kaljariju, u Italiji, od 30. oktobra do 1. novembra. Pre početka Kongresa zasedaće Izvršni odbor FIVB (28. oktobar) i Administrativni Bord FIVB (29. oktobar).

Kompletna vest