Važne vesti

Važne vesti

Organi UOSS

Određeni su svi članovi predsedništva UOSS, članovi nadzornog odbora i disciplinski sudija. Sastav organa UOSS je sledeći: Predsednik Goran GradinskiČlanovi Predsedništva: Ivan Lazarević, Đorđe Zelenović, Dušan Španović i Mirko...
Nastavak »